Gelişim, sürekli devam eden bir süreç tasarımıdır.

Doğru bir gelişim süreci tasarımı ile liderlik becerilerinizi en üst seviyeye taşıyarak, daha etkin, üretken ve motivasyonu hep zirvede yöneticiler olabilirsiniz.

Uzmanlık Alanları

Yapılandırılmış Koçluk Programları

 • Kritik başarı faktörlerinin tanımlanması

 • Performans ve başarı odaklı

 • Deneyim aktarımı

 • Yetkinlik önceliklendirme esnekliği

 • Kurumla mutabakat

Takım Koçluğu

 • Kurum tarafından tayin edilen gruplar

 • Kurum tarafından belirlenen konular (iletişim, strateji, vizyon…)

 • Farkındalık ve hedef odaklı grup çalışması

İşe Yerleştirme

 • Kurumlar tarafından belirlenen pozisyonlar

 • Potansiyel adayların belirlenmesi

 • Araştırma sonuçları ve aday dosyalarının sunumu

 • Oryantasyon koçluğu

Dinleme Teknikleri

 • İçsel Dinleme

 • Odaklanarak Dinleme

 • Global Dinleme

Güçlü Soru sorma

 • Derinleştirmeye davet

 • Çözüm geliştirme

 • Yaratıcılık

 • Geleceğe bakmaya davet

 • Açık uçlu, basit sorular

Referanslar

Yazılar

Stratejik Liderlik ve Pandemi

Stratejik Lider ekibini ulaşılmak istenen noktaya götürebilen, değişen koşullarla birlikte hedefi başaracak yol haritasını çıkaran, liderlik yapan kişidir. Stratejik bakış açısı güçlü olan liderler, günlük iş enerjisinden çıkabilen, daha üst açıdan bakabilen, büyük resmi görebilen, [...]

Farkındalık, takdir, başarı

İnsanın kendini tanıması, gücünü keşfetmesi ve kendi gücünü tanımlayabilmesi, farkındalığı ve bu gücü yaşamında kullanması açısından oldukça önemlidir. Becerikli, çalışkan, üreten ve bununla motive olan yönetici danışanlarımda, sıklıkla karşılaştığım durum kendi etki alanları konusunda net [...]

Kadın ve Kariyer

Kadınların kurumsal yaşamdaki kariyerlerine baktığımızda, evdeki ve işteki sorumlulukları arasındaki dengenin kurulmasının önemli bir konu olduğunu görüyoruz. İş-özel yaşam dengesi, özellikle çocuklu çalışanlar için önemli bir konu başlığıdır. Aileden destek alınmadığı takdirde ciddi performans kayıpları [...]