Gelişim, sürekli devam eden bir süreç tasarımıdır.

Doğru bir gelişim süreci tasarımı ile liderlik becerilerinizi en üst seviyeye taşıyarak, daha etkin, üretken ve motivasyonu hep zirvede yöneticiler olabilirsiniz.

Uzmanlık Alanları

Yapılandırılmış Koçluk Programları

 • Kritik başarı faktörlerinin tanımlanması

 • Performans ve başarı odaklı

 • Deneyim aktarımı

 • Yetkinlik önceliklendirme esnekliği

 • Kurumla mutabakat

Takım Koçluğu

 • Kurum tarafından tayin edilen gruplar

 • Kurum tarafından belirlenen konular (iletişim, strateji, vizyon…)

 • Farkındalık ve hedef odaklı grup çalışması

İşe Yerleştirme

 • Kurumlar tarafından belirlenen pozisyonlar

 • Potansiyel adayların belirlenmesi

 • Araştırma sonuçları ve aday dosyalarının sunumu

 • Oryantasyon koçluğu

Dinleme Teknikleri

 • İçsel Dinleme

 • Odaklanarak Dinleme

 • Global Dinleme

Güçlü Soru sorma

 • Derinleştirmeye davet

 • Çözüm geliştirme

 • Yaratıcılık

 • Geleceğe bakmaya davet

 • Açık uçlu, basit sorular

Referanslar

Yazılar

Pandemi de Finansal Liderlik

Krizler, kurumların finansal yapısını tekrar gözden geçirmeleri gereken bir dönemi beraberinde getirmektedir. Kurumların finansal yapısı, krizin etkileriyle nasıl etkilenmiştir? Nakit akışı nasıl bir yönetimi gerektirmedir? Bu soruların yanıtları her bir kurum açısından önemlidir. Kurumlar ülkesi, [...]

Kriz Yönetimi

Kriz, bir örgütün varlığını, hedeflerini riske eden bir gerilim durumudur. Kurum içerisinde ki önlemleri yetersiz hale getirebilir. Kriz tüm dünyayı etkileyebilecek büyüklükte olabileceği gibi, kişisel krizler de olabilir, şirket krizleri de olabilir. Bankadaki paranın [...]

Stratejik Liderlik ve Pandemi

Stratejik Lider ekibini ulaşılmak istenen noktaya götürebilen, değişen koşullarla birlikte hedefi başaracak yol haritasını çıkaran, liderlik yapan kişidir. Stratejik bakış açısı güçlü olan liderler, günlük iş enerjisinden çıkabilen, daha üst açıdan bakabilen, büyük resmi görebilen, [...]