Yöneticilikte sabır önemli bir kavramdır. Sabır aktiftir, pasif değildir. Zorlukların geçmesini beklemek, akışa bırakabilme halidir. Tüm deneyimlerimde sabrın, yöneticilerin başarısında önemli olduğunu görmekteyim. Aslında yaşam bize sabrı öğretir, öğrenmemekte direnirsek öğrenene kadar deneyimleriz ve öğreniriz. Önemli bir gelişim alanıdır.

Sabır ve hareket arasındaki denge iş hayatımızda tecrübemizle birlikte şekillenir. Bir kredi batırdığında, dünyanın sonu geldiğini düşünen yeni yönetici, bu süreci deneyimledikten sonra, bir başka sorunlu kredi yönetiminde en azından dünyanın sonu gelmediğini öğrenir ve zaman içersinde risk yönetimi konularının iyi yönetiminden sorumlu olması gerektiğini farkeder.

Ekip yönetiminde sabır önemli bir kavram olarak ortaya çıkar. Çalışmalarımda, benzer başarı kriterlerinde olan bir gruptan bir yöneticinin açık ara üst yönetim tarafından fark edilmesi ve öncelikli terfi etmesi tesadüf değildir. Ekibin yetişmesi için gösterilen sabır ve özen, umut içerir, güven içerir. Umut ve güven motivasyon yakıtıdır. Motivasyon yakıtı tanımlaması, umut ve güven değerleri ancak gerçeklikler üzerinden yapılabilir.

Danışan Yöneticiler ile yaptığım çalışmalarda, bazı gelişim konularında ilk kırılımın yani değişim ve öğrenmenin bazen uzun süren çalışmalar ile olabildiğine tanık olmaktayım. Bu kırılım gerçekleştikten sonra ki hız inanılmaz yüksek bir ivme ile devam edebilmektedir. İlk kırılıma kadar olan sürede, içinde umut ve güven barındıran çalışma ve bekleyiş, başarıya kapı açar. İnanıyorum ki bu öğrenmeler son derece kalıcı ve değişim yaratan sonuclar yaratmaktadır, motive edicidir. Değişim ve aksiyon müziğinin vazgeçilmezidir.

Sabrın kapı açtığı başarı, özgüveni destekler, enerjiyi arttırır, takdir ve motivasyonlar ile perçinlenir ve yönetici ivmelenerek devam eder. Bu çalışmalarla yöneticinin farkındalık penceresi, gerçek anlamda açılır ve akışta olmayı, diğerlerine karşı beklemeyi, güveni, umudu modeller. Çünkü bu modelin başarılı olduğunu görmüştür ve deneyimlemiştir. Anlattığınızda, bu kavramların bu kadar içselleşmesi mümkün değildir.

Sabır, yöneticiye aynı zamanda varoluş gücünü hatırlatır. Eylem planı ile dolu olan zihinler, eylemsizliğinde çözüm üretebildiğini ve etkin eylemsizlik süreçlerini deneyimler. Ekip yöneticilerinin yayılan bir etkileri vardır. Kendi yönettikleri kişi sayısı 25-50-100-1000 olsa da, yaşattıkları değerler, iş yönetiş biçimleri ve erdemleri doğrudan ve dolaylı olarak yayılmaya başlar. Dolayısıyla kişiler topluma, kendisinden sonra ki nesillere , hayata ne kattıklarını ifade edebilmelidir.İş yaşamında doyum bu şekilde gelebilir. İsimlendirme, katkıyı tanımlamak, kendini ifade etmek, etik gelişimler içersinde olmak, yayılır, büyür. Kendi dünyamız, bir damla olarak dünyaya sunulur. Bunun getirdiği motivasyon haz, para ve haklar ile ölçülemez.

Bir anne babanın çocuğunu yetiştirmede ki sabrı, bir çiçeği, bir hayvanı yetiştirmede ki sabrı, bir yöneticinin çalışanların hayatlarına anlam katan sabrı  anlamlıdır, doyurucudur. Mış gibi kavramlardan uzaktır, gerçektir. Motivasyon tanımlanan başarılara yol açar.

Çalışmalarımda, sabırlı olduğunu düşünen yöneticilerin, bu farkındalıklarla aslında sabır limitlerini farkettiklerini ve bunun sonrasında ne kadar kısa zamanda mesafe aldıklarına şahit oluyorum. Yaşananlar gerçektir. Bu deneyimlerden faydalanmak ise kişinin kendi kararıdır. Deneyimler, doğru ve güzel bir şekilde ortaya konursa, fayda yüksek olur.

Bu süreçlerde başarı, tek taraflı değildir. Danışan ve Danışılanın ortak bir performansıdır. Çalışılan zaman ve ihtiyaç duyulan sabır başarının bir kriteridir.