Nezaket önemli bir erdemdir. Hayatın her alanında nezaket, ilişkileri uzun süreli kılar, hak edilen konuşma dilini sağlar ve ortama ve kişilere dair memnuniyetin yüksek olması sonucunu doğurur. Nazik birinin zayıf olduğu kanısı olabilir ancak, nazik olmak cesaret ve güç gerektirir.

Nazik bir kelime duymak, teşekkür edilmek, yardım edilmek, başarıların kutlanması, nazik geri bildirimler verilmesi kimin hoşuna gitmez ki… Güven ve samimiyet barındırır, ilişkileri güçlendirir. Nezaketin dozu elbetteki çok önemlidir. Dozu az veya yüksek olduğunda, zarar verebilir. Karşı tarafın gösterilen nezaketten çıkar sağlamaya çalışması halinde, bunu yönetmek mümkündür. Nezaketin yanında iddialı olmakta mümkündür.

İş dünyasında nezaket nasıldır?

  • Ast-üst ilişkilerinde; Patron-Çalışan ilişkilerinde var olan konuşma dili nasıldır?
  • Kullanılan iletişim dilinin, performans sonucuna etkisi nasıldır?
  • Bugüne kadar nezaketin yaşamadığı şirketlerde bunun performansa etkisi nasıl olmuştur?
  • Bu konuda hangi ölçümleme metodu kullanılmaktadır?
  • Toplantılarda, bir kişiye hakaret edilmesi veya olumsuz şekilde önemli bir boyutta eleştirilmesi nasıl bir sonuç doğurmaktadır?
  • Burada amaç nedir?

Bu sorulara her büyüklükte şirketin kendi yanıtlarını vermesi gerektiğini düşünüyorum.

Nazik liderlik; başarı demektir. Nazik lider zayıf değildir. Sakin, alçak gönüllü, kibar bir liderlik tarzı başarıyı yakalar. Beklentilerin netliği, doğru ve nazik geri bildirimler, büyümeyi teşvik etmek, şeffaflık performansa olumlu etki eden ana başlıklardır. İnsanları olumsuz etkileyebilecek bir karar alınması gerektiğinde, nazikçe ifade etmek lider için sorumluluktur.

Nazik liderlik, insana insan gibi yaklaşmaktır. Kibar yani güçlü liderler daha mutlu, daha kârlı bir iş gücü yaratırlar.Çalışanlar için nezaket daha büyük mutluluk ve memnuniyet, daha yüksek motivasyon ve enerji yaratır. Çalışanların katkısı yükselir ve doğal olarak bağlılık artar.Yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişki, güven olduğunda daha yaratıcı, yenilikçi, işbirlikçi ve pozitif olabilir.

Çalışanların katkısının yüksek olduğu şirketlerde, çalışanın gelişimine ve ilerlemesine açık bir organizasyon söz konusudur. İyi yeteneklerin çalışmak isteyeceği, tercih edeceği bir organizasyon sonucunu da doğurur.