Yönetici Koçluğu

Profesyonel iş dünyasında yöneticilerin bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşması için yönetim becerilerini ve çalışma performanslarını geliştirmeye, davranışsal değişimler sağlamaya yönelik birebir iletişim halinde olunan koçluk hizmetidir.

Belli bir süre ve saat zarfında sunulan yönetici koçluğu hizmeti boyunca, gelişimin ve değişimin sürekli takibi ve geri bildirimi sağlanır.

Finansal Servisler

Finansal strateji danışmanlığı ve borç yapılandırma;

Proje Finansmanı, Satın Alma Finansmanı, İşletme Sermayesi Kredisi, Gayri Nakdi Krediler, Leasing, Refinansman, Kredi Yeniden Yapılandırma, Kredi Derecelendirme Süreci ve Hedging konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Finansal modelleme, finansal yapının analizi, finansal strateji geliştirme, uygun finansman kaynaklarının belirlenmesi, kredi verenler ile ilişkilerin yönetimi, finansman alternatiflerini değerlendirilmesi, kredi dokümantasyonu müzakereleri, kredi yeniden yapılandırma, refinansman, kredi derecelendirme sürecinin yönetimi ve kur/ faiz riskinden korunma (hedging) danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Şirket birleşme ve satın almalarda danışmanlık;

Şirket birleşme ve satın alma işlemlerinde , alım tarafı ve satım tarafı işlemlerinde uluslararası danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

İş Yaşamında Koçluk

İş yaşamında koçlukta, genellikle yüksek yatırım getirisi sağlanması amacı ile, kendi işinin sahibi olanlarla veya yöneticilerle çalışılır. İşletmeler, arzuladıkları hedeflere ulaşmak için, kendilerini harekete geçirecek bir etkene ihtiyaç duyarlar. Koçluk sistemindeki güçlü sorular ve uygulanan sorgulama teknikleri ile iş sahiplerinin ve yöneticilerin gelişim yönlerini fark etmeleri, başka açılardan kendilerine ve iş hayatlarına bakmaları sağlanarak kişilerin farkındalıklarının ve performanslarının arttırılması hedeflenir.

Danışmanlık

Global bir perspektif içinde, yerelde ihtiyacınız olanı belirleyip karşılıklı bir bilgi ve deneyim aktarımı sürecinden sonra seçtiğimiz odak noktaları üzerinden gelişimi sürekli hale getiren bir danışmanlık hizmetidir.

Eğitim sonrası bireylerin gelişimi takip edilerek gelişim süreçleri raporlanır.

Eğitim ve Seminerler

İş hayatınızda veya özel yaşantınızda ihtiyaç duyduğunuz, uzmanlık alanımıza giren tüm konularda sizler için eğitimler ve seminerler düzenliyoruz. Sunduğumuz eğitimler ve seminerler, hedef grupların kendilerini daha iyi tanımalarını ve edindikleri bilgiler doğrultusunda, mevcut alandaki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Eğitimlerimiz ve seminerlerimiz, kişisel gelişimine önem veren tüm bireyleri, şirketleri ve kurumları hedeflemektedir.

Eğitimler

Eğitimlerimizde önceliğimiz, ihtiyaç duyduğunuz en etkin yöntemi belirleyip, bireyler bazında veya kurum çalışanları genelinde özel olarak tasarlanmış eğitimler ile sonucu başarılı bir şekilde neticelendiriyoruz.

Bankacılık ve farklı diğer sektörlere de aynı şekilde ihtiyaçları karşılayacak eğitim planı tasarımını birlikte geliştiriyor ve eğitimlerimize başlıyoruz. Eğitimlerimiz; koçluk sertifika programları, strateji kurmak, stratejiyi harekete geçirmek ve takip etmek gibi konularda, kişilere veya kuruma özel olarak tasarlanıyor ve başarılı sonuçlar elde etmek için gerekli tüm çalışmayı eğitim sürecinde ihtiyaç duyduğumuz şekilde hayata geçiriyoruz.

Seminerler