İnsanlık olarak kenetlendiğimiz ve birlikte yürüttüğümüz Coronavirus (Covid-19) salgınıyla mücadelede, tüm insanlık tarihinde olduğu gibi, bilgi ve farkındalık en önemli yardımcımız olmakta. Toplumun her bireyine önemli görevler yükleyen bu durum, krizin akılcı yönetilmesi ve yaşamın durma noktasına gelmemesi için kişisel yetkinliklerimizi geliştirmemizi daha da kritik bir konuma getirmiş durumda. Bilginin ve teknolojinin insanlığı getirmiş olduğu nokta, önlemlerimizi aldığımız durumlarda da gelişim, üretim ve ilerlememizi devam ettirmemize olanak sağlıyor. Teknolojinin sağladığı olanakları değerlendirerek, gelişim, üretim ve ilerlememize risk teşkil etmeden devam etmek, hem toplumsal bir ödev hem de sürecin sağlıklı yürütülmesine kişisel katkılarımız olarak değerlendirilmelidir.

Kriz yönetimi, stres yönetimi, motivasyon gibi bir çok konu başlığında toplayabileceğimiz yetkinlikler, hem bireysel hem de toplumsal mücadelemizde bizleri güçlendirmektedir. Söz konusu yetkinliklerimizi geliştirmeye devam edebilmemiz için gerekli olan altyapı, başarılı bir şekilde, bir çok farklı seçenekle sunuluyor. Online eğitimler, bire bir seanslar, online konferans yöntemleri sahip olduğumuz aracılardan yalnızca bir kaçı. İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde güvenli olmaları, online koçluk hizmetlerinin en önemli artısı olarak kabul edilebilir. Seanslar ve eğitimler sayesinde yönetici, bedenen işte olamasa dahi, mental olarak işin başında kalmaya devam eder, geliştirdiği yetkinliklerle krizi en iyi şekilde yönetebilir. İletişim kanallarının her zaman açık olduğu bu yöntemler sayesinde edinilen kazanımlar, profesyonel hayatta olduğu gibi sosyal hayatta da yöneticiye destek olur, stresle başa çıkabilmesi konusunda yardımcı olur ve yöneticinin, dolayısıyla da ekibinin motivasyonunu diri tutar.

İnsanlığın ortak mücadelesinde profesyonellere düşen önemli rollerden biri, salgının insanlık üzerindeki maddi ve manevi sonuçlarını minimize etmektir. Osho’nun dediği gibi, “Dikenler var ama oturup onları saymaya gerek yok.” Bize düşen de dikenleri saymak yerine, bahçemizi tekrar yeşertmek, bu süreci verimli ve akılcı bir şekilde geçirebilmektir. Bunu yapmanın yolu da tedbirlerimizi almak ve dönemin doğasına uygun şekilde gelişim ve ilerlememize devam edebilmekten geçer.