Yönetici iş performans süreçlerinde, hangi taraflarla iletişim halindedir? Tarafların yönetici tarafından fark edilmesi, mevcut ilişkileri yönetme başarısını gözden geçirmesi, başlangıç noktasıdır.Yöneticinin kendine bu konuda dışardan bakabilme becerisi geliştirmesi, kendisine gelen formal ve informal geribildirimleri gerçekten duyması, bunlarla ilgili gerekli görülen durumlarda değişmeye istekli olması ve bunun için efor göstermesi başarısına hizmet eder. Bunun fark edilmesi yeterli değildir. Farkedip herhangi bir eylem planı dahilinde değişim konusunda isteksiz olanların, kendi istekleri neticesinde ulaşacakları kariyer noktası kendi kararlarıdır esasen.

Çoğu zaman, günlük iş akışı, hayatın diğer alanlarındaki gelişmeler ve gündemler bizi bulunduğumuz noktadan yukarıya çıkıp kendimize bakma pratiğinden alıkoyar. Belli dönemlerde yapılan bu değerlendirmeler ve kendine bakışlar, kişinin kendisinin istediği yolda ihtiyaç duydukları konusunda neler yapıp yapmadığını anlayıp değerlendirmesini sağlar. Tüm bunlar kişinin kendisini yüksek farkındalık seviyesinde değerlendirmesiyle mümkündür.

Bunların gerektirdiği efordan kaçınmak ve bunlara ilişkin kendini gerekçeleri ile ikna etmek ise gerçeklik üzerinden değerlendirmeler yerine , kişinin kendi yazıp inandığı senaryolara dönüşür. Gelişim ve değişim önemlidir. Yüksek farkındalık seviyesi önemlidir. Değerlendirme tarihi itibariyle netlik, önemlidir. Belirsizlik, hedef karışıklığı, düşük farkındalık zaman kaybına ve verimsizliğe neden olur.

Farkındalık ve isteklerin netliği konusunda bir yardım almak, kişiyi zaman kayıplarından kurtarır, verimliliğe iter. Elbette ki yürünen yolda, bazı istekler değişebilecektir. Bu koşulda da, farkındalık ve netlik kişiyi korur.

Yaptığım çalışmalarda gözlemim, yöneticilerin gelişim konularında çekinceli ve kendine yatırım konusunda isteksiz olabildiğini göstermektedir.Sadece çalıştığı kurumun yatırımları ile yetinmeyip, kendine yatırım yapan yöneticilerin farklılaşması ve piramitte şansının daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte, bu tip yatırımlar yöneticileri farklı alanlara da hazırlayabilir. Sonuçta, yöneticiler kendi potansiyellerini gerçekleştirme yolunda olurlar. Maddi ve manevi anlamda bir kazanım söz konusu olur.