Stratejik çalışmanın önemli faktörlerinden biri planlama yapmaktır. İyi yapılmış iş planlamaları, yöneticinin kendisinin ve çalışanların zamanını verimli kullanmasına imkan sağlar, yöneticinin performans ve sonuç odaklı çalışmasına destek olur ve nihai olarak ulaşmak istediği hedeflere belirlediği süre içerisinde ulaşmasını sağlar.

Kurumsal hayatta, “Vaktim yok.”, “Çok yoğunum.”, “Acelem var.” gibi ifadelerin sıkça kullanıldığına tanıklık ederiz. E-mailler, çalışanlardan ve müşterilerden gelen telefonlar, anlık müdahaleler, yöneticinin kendi zamanını yönetmesine imkan sağlamayabilir. Bu müdahaleler bazen öyle bir noktaya gelir ki, bir noktada iş yöneticiyi yönetir, ekip yöneticiyi yönetir, akış yöneticiyi yönetir. Böyle bir durumda yöneticinin zaman hakimiyeti söz konusu değildir. Akış, yöneticiyi sürüklemektedir.

Planlama bize toplumsal miras değildir. “B planın nedir?” diye soran bir anne-babası olan var mı? “5 yıl sonraki hayalin için ne yapıyorsun, nasıl hazırlanıyorsun?” diyen bir büyüğü olan var mı? Bu tip sorular, günlük hayatımızın bir parçası değildir. Kurumsal firmalar, toplumsal miras olmayan konularla ilgili de bir farkındalık ve değişim yaratmaya çalışmaktadır. Bu çalışmaların sonuçları ile ilgili ölçme-değerlendirme yapılması yerinde olur. Bu tip eğitim çalışmalarıyla ulaşılmak istenen hedef, stratejik çalışmanın işin her alanında yapılabilmesidir.

Stratejik çalışma için neler yapmak gerekir?

1- Yapılması gerekenler listesini hazırlamak, iş bazında hedeflenen tarihleri ve takip sıklıklarını belirlemek.
2- Uygulama planlarını ve çalışma takvimi alt başlıklarını çıkarmak.
3- Takip edecek ekibin ve uygulama ekibinin çalışma planını yapmak, takip zamanlamalarını belirlemek.
4- Belirlenen ara dönemlerde performans ölçümlemelerini yapmak.
5- Tüm bu planlamalar için farklı bakış açılarından görüş ve değerlendirme almak ve yapılanlar üzerinde tekrar bir değerlendirme yapmak.
6- Deneyimlere açık olmak, yolda gereken revizeleri yapmak ve yapılması gerekli değişimlere adapte olmak.

Tüm bu planlamaların yapılması yöneticiyi verimsiz çalışmalardan korur, yöneticinin stratejik bakış açısını güçlendirir, yönettiği alanda toplam verimliliği arttırır. Elde edilen çıktıları, farkındalık artışı ile stratejik çalışmaya, ve aslında yaşamaya yönelik bir efor olarak düşünmek mümkün olur.