Başarılı bir yönetimin en önemli gereklerinden biri, problem çözme yeteneğidir. Tecrübe ise, problem çözme kabiliyetimize en büyük katkıyı sağlayan etmenlerdendir. Karşılaştığımız her problem, tecrübe birikimimize katılarak, daha sonra karşılaştığımız benzer sorunları başarılı ve verimli bir
şekilde aşmamıza katkıda bulunur. Bu sebeple, karşılaştığımız yönetim sorunlarını birer zorluk veya aksilik olarak değil, daha başarılı bir yönetici olmamıza katkı sağlayacak, bilgi ve tecrübe havuzumuzu genişletecek deneyimler olarak görmeliyiz.

Yönetim, her biri özgün olan, farklı bakış açıları gerektiren sorunlara çözümler üretmeyi gerektirir. Bu problemlerin cevabını yalnız kendi tecrübelerimizde bulmak ise mümkün olmayabilir. Yıllar içinde çeşitli firmalara hizmet vermiş, farklı sektörlerin sorunlarına yanıtlar bulmuş, ortak ve geniş kapsamlı bir kurumsal tecrübe edinmiş danışmanlık firmaları, bu bağlamda değerlendirilmesi gereken yardımcılardır. Çok çeşitli sorunlara çözümler getirmiş olan bu firmalar, aynı yöneticilerde olduğu gibi, karşılaştıkları iş problemlerinden paha biçilmez kazanımlar elde ederler. Müşterilerinin sorunlarına verimli çözümler üretirlerken, aynı zamanda kurumsal ve sektörel tecrübe edinir, problemlerin saptanması ve analizi konusunda uzmanlaşır, başarılı yönetim modelleri geliştirirler. Verdikleri hizmetin bir sonucu olarak, problemlere getirilen çözümlerin ve bu problemlerin öğrettiklerinin toplandığı, geniş ve ortak bir tecrübe havuzu özelliği kazanırlar.

Söz konusu özellikleri ile danışmanlık şirketlerinin problemleri tespit yetisinde, kurumsal tecrübe önemli yer tutar. Bu firmaların problemlere çözüm üretmelerinde, çözüm odaklı bakış açısına sahip olmalarının yanı sıra, daha önce benzer sorulara cevaplar getirmiş, donanımlı ve kalifiye uzmanları bünyesinde barındırmaları önemli rol oynar. Danışmanlık şirketleri, çözümün sağlıklı aktarımı konusunda, müşteri firmanın hiyerarşisinden bağımsız olmaları sayesinde, objektif ve verimli çözüm aktarımı yapabilirler. Bu etmenleri taşıyan danışmanlık şirketleri, başarılı bir yönetime giden yolda en önemli yardımcılardır.