“Kurumsal Hayatta Koçluk Hizmetleri ve İletişim Üzerine” isimli workshop, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nda Çiğdem Güven tarafından düzenlendi.

Koçluk hizmetleri hayatın her alanında insanlara kazandırdığı bakış açısı, davranış şekilleri ve güçlü iletişim becerileriyle fark yaratarak başarı hikayelerinin temelini oluşturan bir hizmettir. Bu hizmeti tanıtmak ve ilgililerine ulaştırmak amacıyla “Kurumsal Hayatta Koçluk Hizmetleri ve İletişim Üzerine” isimli workshop, Berlin Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenmiştir.

Kurumsal hayatın günlük akışı içerisinde davranış şekillerimiz ve iletişim yöntemlerimiz farkında olmadan başarımızı etkilemektedir. İş ilişkilerimizde doğru tutumları sergilemek ise profesyonel bir bakış açısını gerektirmektedir. Bu alandaki çalışmalarına uzun yıllardır Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde profesyonel olarak devam eden Çiğdem Güven’in yürüttüğü workshop’a şirket sahipleri, sivil toplum örgütleri ve çeşitli kuruluşlardan oluşan katılımcılar eşlik etti.

Workshop’ta Koçluğun tanımlamalarında farklı perspektifler geliştirme, farkındalık yaratma, kişisel ve profesyonel alanda gelişim, kendini tanıma, karar alma gibi birçok önemli konu ele alındı. Katılımcıların aktif bir şekilde yer aldığı oturumda ayrıca “Kurumsal Hayatta Koçluk” demo sunumu yapıldı.

Workshop sonunda koçluğun altında yatan felsefe ve pratikte insanlara katacağı değerler üzerinde duruldu. Çiğdem Güven, iletişimde ve aksiyonda kullanılan temel yetkinliklerin geliştirilmesinin; kurumsal hayatta da kişilerin özel hayatlarında da büyük farkındalık ve fark yarattığını vurguladı.