Günlük hayatta ya da kişisel gelişim sektöründe “Profesyonel Koç” olarak var olmak, hem kendinize hem başkalarının yaşam süreçlerine rehberlik edebilmek adına kişilere temel koçluk becerilerini kazandırmak amacıyla düzenlenen Koçluk Sertifikasyon Programı, 25 Şubat-12 Mart 2017 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kişisel gelişim sektörüne profesyonel bir giriş yapmak isteyenlerin ve hem mesleki yaşantılarında hem de hayatın diğer alanlarında kullanabilecekleri koçluk becerilerini geliştirmeyi amaçlayanların katıldığı program, 4 tam gün boyunca 09.00 ve 18.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. . Toplamda 25 saat teorik ve 15 saat pratik eğitim alan katılımcılar, temel koçluk becerilerini öğrenme, uygulama ve pratik yapma imkânı buldular.

Profesyonel koçluğun tanımı ve öneminin anlatılmasıyla başlanan programa koçluk araçları ve koçluk  becerilerinin öğretilmesi ile devam edildi. Koç,mentor ve danışman kavramlarının anlatılmasının ardından koçluk sürecinin tamamı hakkında bilgi edinen katılımcılar, koçluk araçları ve becerilerine ait teroik bilgilerin aktarılması sonrası uygulamalı şekilde öğrenimlerine devam ettiler. Bu noktada katılımcılar koçluk hizmeti alan kişiyi keşfetme, tam farkındalık yaratma, farklı perspektif geliştirme ve strateji geliştirme yetkinliklerini edinmiş oldular. Güçlü soru sorma, etkin dinleme, coğrafya kullanımı üzerine katılımcılar ile çalışmalar yapıldı. Güçlü sorular ve güçlü gözlemlerin koçluk alan kişinin kendini keşfetmesindeki rolünden bahsedildi. Son aşamada özel koçluk becerilerine ilave olarak koçluk sürecinin tamamen içselleştirilmesi üzerine duruldu. Uygulamalı eğitime de odaklanılan programda katılımcılar, uygulanan demolar ile eğitim boyunca aldıkları teorik bilgileri pratiğe dökerek kendilerini daha da geliştirme imkânı buldular.

Program sonunda katılımcılar, birlikte çalıştıkları bireylere kişisel ve mesleki gelişimalanlarında destek sunabilecek koçluk becerilerini kazanmış oldular. Verecekleri koçluk desteği ile danışanların farkındalık düzeylerini arttırarak, gerek sosyal çevrelerinde gerekse iş yaşamının değişik kademelerinde daha iyi performans göstermelerine yardım edebilecek seviyeye geldiler. Programı başarıyla tamamlayan bütün katılımcılar Yıldız Teknik Üniversitesi rektörlüğü tarafından onaylı “YTÜ Temel Koçluk Eğitimi Katılım Sertifikası” almaya hak kazandılar.